Życie ze stomią

Życie ze stomią

Po powrocie ze szpitala do domu często przychodzi czas na refleksje, przemyślenia, podsumowanie minionego okresu czasu zachorowania czy urazu, który przyczynił się do wyłonienia stomii jelitowej. Ponieważ stomia może być wyłoniona u ludzi w każdym wieku, od wcześniactwa do późnej starości, stąd okres adaptacyjny do życia ze stomią bywa różny.

Doświadczenia innych osób ze stomią potwierdzają, że wcale nie należy rezygnować z dotychczasowych planów i marzeń.
W procesie adaptacji do nowych zadań związanych z samopielęgnowaniem stomii i przystosowania się do powrotu do dotychczasowej aktywności uczestniczy cały zespół terapeutyczny: pielęgniarka stomijna, chirurg, nierzadko psycholog, dietetyk, rehabilitant, wolontariusz ale przede wszystkim członkowie najbliższego otoczenia rodzina i przyjaciele.

 • Powrót do codzienności

  Po powrocie ze szpitala przychodzi czas na refleksje i...

  Więcej
 • Aktywność fizyczna

  Stomia jelitowa nie wyklucza podjęcia aktywności fizycznej.

  Więcej
 • Podróżowanie

  Posiadanie stomii wcale nie musi być powodem, aby rezygnować z...

  Więcej
 • Problemy ze skórą

  Powikłania w obrębie stomii są częste i wymagają...

  Więcej
 • Zaopatrzenie w sprzęt stomijny

  Zaopatrzenie w sprzęt stomijny

  Więcej
 • Dieta

  Spożywanie pokarmów jest jednocześnie przyjemnością i koniecznością...

  Więcej
 • Życie intymne

  Życie intymne stanowi ważny aspekt naszego życia

  Więcej
Dane kontaktowe

Pofam-Poznań Sp. z o.o.
60-573 Poznań, ul. Lindego 6

Oddział Bydgoszcz
85-047 Bydgoszcz, ul. Kwiatowa 11-13