Powrót do codzienności

Powrót do codzienności

Po powrocie ze szpitala do domu często przychodzi czas na refleksje, przemyślenia, podsumowanie minionego okresu czasu zachorowania czy urazu, który przyczynił się do wyłonienia stomii jelitowej. Ponieważ stomia może być wyłoniona u ludzi w każdym
wieku, od wcześniactwa do późnej starości, stąd okres adaptacyjny do życia ze stomią bywa różnie długi. Wynika on najczęściej z aktualnie pojawiających się problemów i zadawanych pytań:

  1. Czy w dalszym ciągu będę mógł kontynuować naukę w szkole?
  2. Czy posiadanie stomii nie wpłynie na moje dotychczasowe kontakty towarzyskie?
  3. Czy będę mógł uprawiać swój ulubiony sport?
  4. Czy nie zaburzy mojego współżycia seksualnego?
  5. Co z moją pracą?

Doświadczenia innych osób ze stomią potwierdzają, że wcale nie należy rezygnować z dotychczasowych planów i marzeń.
Osoby ze stomią to znani aktorzy, muzycy, rzeźbiarze jak również nauczyciele, prawnicy, kierowcy, ekspedientki czy inni aktywnie wykonujący swój dotychczasowy zawód.
W procesie adaptacji do nowych zadań związanych z samopielęgnowaniem stomii i przystosowania się do powrotu do dotychczasowej aktywności uczestniczy cały zespół terapeutyczny: pielęgniarka stomijna, chirurg, psycholog, dietetyk, rehabilitant, wolontariusz
ale przede wszystkim członkowie najbliższego otoczenia rodzina i przyjaciele.

Sprawdź gdzie możesz zrealizować zlecenie NFZ na sprzęt stomijny
Blisko 100 Sklepów Medycznych na terenie całego kraju
Sklepy medyczne
Dane kontaktowe

Pofam-Poznań Sp. z o.o.
60-573 Poznań, ul. Lindego 6

Oddział Bydgoszcz
85-047 Bydgoszcz, ul. Kwiatowa 11-13