Zaopatrzenie w sprzęt stomijny

Zaopatrzenie w sprzęt stomijny

ZMIANY W REFUNDACJI SPRZĘTU STOMIJNEGO OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 roku,
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych (Dz. U.2022 r. poz. 2319).

Od 1 stycznia 2023 rozdzielono sprzęt do zaopatrzenia stomii na 2 grupy:

 • KOD P 99, 99A – worki stomijne w systemie 1-częściowym lub 2-częściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia).
 • KOD P 141, 141A – wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściowościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową).

PACJENT BEZPOŚREDNIO PO ZABIEGU OTRZYMUJE 2 ZLECENIA W WYSOKOŚCI PODWÓJNEGO LIMITU.

Zlecenia wydawane są przez szpital jednorazowo na pierwszy miesiąc po zabiegu.

 • KOD P 99A – zlecenie na worki stomijne – wystawiane jednorazowo – jako pierwsze zaopatrzenie po operacji wyłonienia stomii  – odpłatność pacjenta 0%
  900 zł – nowo wyłoniona stomia na jelicie grubym – kolostomia; na jelicie cienkim – ileostomia; nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii);
  1060 zł – nowo wyłoniona stomia na układzie moczowym – urostomia
 • KOD P 141A – zlecenie na środki do pielęgnacji stomii – wystawiane jednorazowo – jako pierwsze zaopatrzenie po operacji wyłonienia stomii – odpłatność pacjenta 20%
  240 zł
  – nowo wyłoniona stomia na jelicie grubym – kolostomia; na jelicie cienkim – ileostomia; nowo wyłoniona stomia na układzie moczowym – urostomia; nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii);

PO KOLEJNE ZLECENIA (P 99; P 141) PACJENT UDAJE SIĘ DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ LUB DO LEKARZA RODZINNEGO/ LEKARZA POZ

 • KOD P 99 – zlecenie na worki stomijne – odpłatność pacjenta 0% – raz na miesiąc
  450 zł – kolostomia i ileostomia, inne przetoki lub stomie
  530 zł – urostomia
 • KOD P 141 – zlecenie na środki do pielęgnacji stomii – odpłatność pacjenta 20% – raz na miesiąc
  120 zł – kolostomia i ileostomia, urostomia; inne przetoki lub stomie

Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia (P 99; P99A; P 141; P141A) na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej;

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej;

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej;

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów;

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii;

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej;

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej;

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii;

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu;

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej;

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii;

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych;

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego;

W przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej;

W przypadku kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie gastroenterologii;

W przypadku przetoki ślinowej także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowotwarzowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej;

Lekarz spełniający wymagania do udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń;

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej (dotyczy lp. 99).

 

 

 

 

Sprawdź gdzie możesz zrealizować zlecenie NFZ na sprzęt stomijny
Blisko 100 Sklepów Medycznych na terenie całego kraju
Sklepy medyczne
Dane kontaktowe

Pofam-Poznań Sp. z o.o.
60-573 Poznań, ul. Lindego 6

Oddział Bydgoszcz
85-047 Bydgoszcz, ul. Kwiatowa 11-13